.

 

 

www.raida.lt

 

SVC

 

 

Lankytojų skaitiklis

  

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Dabar svečiuojasi

Svetainėje lankosi 3 svečiai ir nėra prisijungusių narių

2016 m. birželio 2 d.  vyko Utenos rajono PPT ir Raseinių PPT specialistų metodinis susitikimas.

Susitikimo metu aptarti švietimo pagalbos specialistų, dirbančių pedagoginėse psichologinėse tarnybose, veiklos ypatumai (situacinis kontekstas, struktūra, funkcijos), analizuoti veiklos pokyčiai (mokyklų ir PPT švietimo pagalbos specialistų sąveikos teorinė ir praktinė dermė, tėvų įgalinimo padedant savo vaikams namuose mokantis galimybės, įvairūs kiti klausimai ir jų sprendimo būdai). Švietimo pagalbos specialistai atskiruose pogrupiuose dalinosi gerąja darbo patirtimi, įžvalgomis, pastebėjimais.

 

20160602_113133
20160602_124012
20160602_124621
20160602_124744
20160602_131722
20160602_145959
20160602_150101
20160602_160349
20160602_163745
20160602_164456
20160602_165052
01/11 
start stop bwd fwd

2016 metų  gegužės 26 dieną Utenos rajono PPT specialistės lankėsi lopšelyje - darželyje „Saulutė". Įstaigos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Angelė Bražionienė pristatė įstaigos komisijos veiklą, padėkojo PPT specialistėms už nuolatinę kompetentingą pagalbą. Komisijos nariai bei direktorė Zita Indriūnienė  pasidalino savo darbo patirtimi, aptarė pasitaikančias problemas, rūpesčius, pasidžiaugė glaudžiu auklėtojų ir logopedės D. Niaurienės bei tėvų bendradarbiavimu. PPT specialistės kartu su VGK nariais  diskutavo įvairiais psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

 

DSCN6166
DSCN6167
DSCN6168
DSCN6169
DSCN6170
1/5 
start stop bwd fwd

2016 m. balandžio - gegužės mėnesiais Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje savo kvalifikaciją, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, tobulino Utenos rajono mokytojai, ketinantys siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos. Įstaigos specialistai mokymų „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai“ dalyviams perteikė profesionalias žinias, su jais diskutavo, atsakė į jiems svarbius ugdymo klausimus. Grupės dalyvių žingeidumas ir aktyvus dalyvavimas visose veiklose leido jiems gerokai pagilinti darbo su psichologinių ir mokymosi problemų turinčiais mokiniais kompetencijas.

16 mokymai mok 116 mokymai mok 2

2016 metų kovo 23 dieną Utenos rajono PPT specialistės lankėsi lopšelyje - darželyje "Voveraitė". Įstaigos Vaiko gerovės komisijos nariai pasidalino savo darbo patirtimi, aptarė pasitaikančias problemas, rūpesčius, pasidžiaugė sėkmės istorijomis. PPT specialistės kartu su VGK nariais  diskutavo įvairiais psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

16 voveraite

      2016 metų kovo 21 dieną Utenos rajono PPT vyko seminaras „Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems autizmo spektro sindromą ir matematikos mokymosi sutrikimus". Seminaro lektorė Loreta Grikainienė supažindino dalyvius su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, elgesio, bendravimo, kalbos ir kalbėjimo, motorikos, socialinių įgūdžių,  pažinimo procesų ypatumais, jų intelektiniais gebėjimais, pateikė praktinio darbo patarimų. Lektorė akcentavo, jog mokytojų tikslas yra ne pakeisti vaikus, o  „padėti tokiam žmogui kiek įmanoma geriau pritapti ir realizuoti save visuomenėje, gerbiant jo skirtingumus, išmokant kasdienėje veikloje reikalingų įgūdžių, priderinant aplinką ir suteikiant jai autistiškam žmogui suprantamos prasmės".
     Lektorė Rūta Kibildienė supažindno su matematikos mokymosi sutrikimu  diskalkulija, jos priežastimis, pateikė rašto darbų pavyzdžių ir pabrėžė jų analizės svarbą parenkant korekcijos būdus. Vėliau lektorė pristatė matematikos kompiuterinę priemonę, skirtą specialiesiems pedagogams darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, praktiškai pademonstravo jos taikymo galimybes.

 

DSCF7187
DSCF7189
DSCF7190
DSCF7191
DSCF7192
DSCF7193
DSCF7195
DSCF7197
DSCF7199
DSCF7200
DSCF7201
01/11 
start stop bwd fwd

 

2016 metų vasario 23 dieną Utenos rajono PPT specialistai lankėsi lopšelyje - darželyje „Gandrelis" ir susitiko su Vaiko gerovės komisijos nariais. Direktorė Ritonė Tumelienė trumpai apžvelgė specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo situaciją rajone. Vėliau vyko diskusija, PPT specialistai atsakė į pateiktus klausimus, išklausė VGK narių pasiūlymus bei pageidavimus.

       2016 gandrelis 22016 gandrelis 1

 

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera - tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Utenos Aukštakalnio progimanazijoje vasario 1 - 5 dienomis bovo organizuota ugdymo karjeros savaitė.  Šio renginio tikslas - skatinti mokinių smalsumą, aktyvinti klausinėjimą, domėjimąsi įvairiomis profesijomis, tolimesnio mokymosi, karjeros planavimo, tikslo siekimo galimybėmis. Vasario 3 dieną pogimnazijos mokiniai lankėsi Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Jie susipažino su psichologo profesija darbo vietoje. Psichologės Dalia Laurinavičienė ir Skaidrė Kučinskienė papsakojo apie psichologo darbo privalumus ir sunkumus, šiam darbui reikalingas asmenybės savybes ir apie tai, kur galima įgyti šią specialybę.

 

 

DSCF7148
DSCF7149
DSCF7150
DSCF7151
DSCF7152
DSCF7153
DSCF7154
DSCF7155
DSCF7156
DSCF7157
DSCF7158
DSCF7159
DSCF7160
DSCF7162
DSCF7163
DSCF7164
01/16 
start stop bwd fwd

2016 metų sausio 6 dieną mokymus pagal projektą "Didžiojo ir Mažojo draugo draugystė"  baigė savanoriai.   Savanoriai išklausė 20 valandų vaiko ir bendravimo psichologijos žinių kursą ir yra pasiruošę padėti vaikams (Mažiesiems draugams), kurie yra socialiai apleisti  arba kuriems trūksta teigiamo suaugusio žmogaus pavyzdžio.

12506578_10204246316638476_54927306_n
12506752_10204246314798430_545541939_n
12511664_10204246308878282_890304516_n
DSCF7140
DSCF7141
DSCF7142
DSCF7143
DSCF7144
DSCF7145
DSCF7146
DSCF7147
01/11 
start stop bwd fwd