2018 m. gegužės 11 d. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje įvyko Metodinės patirties sklaidos seminaras "Psichologo darbo bendruomenėje aktualijos: įstatymai, darbo patirtys, įžvalgos, metodai", kuriame dalyvavo Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų, Utenos ir Anykščių raj. psichologų metodinių būrelių nariai. Pranešimus skaitė ir Utenos r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės: J. Bareišienė "Pranešti ar nepranešti", Dalia Laurinavičienė "Autistiškų vaikų ugdymas", Skaidrė Kučinskienė "Tėvų grupės - efektyvi pagalbos šeimai priemonė"

DSC_1306
DSC_1308
DSC_1312
DSC_1315
DSC_1325
DSC_1334
DSC_1335
DSC_1341
DSC_1348
DSC_1350
DSC_1352
DSC_1357
DSC_1358
01/13 
start stop bwd fwd

UTENOS RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

 


Praktinis seminaras

Sensorinės priemonės ir įranga dirbantiems su vaikais turinčiais sensorinio apdorojimo sutrikimų

Vasario 2 d. 10 - 13 val.

Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Aukštakalnio g. 5, Utena

straipsniui slaugvita

 

Seminaro metu trumpai susipažinsime su sensorinio apdorojimo sunkumais. Susipažinsime su priemonėmis, kuriomis specialistai ir tėvai gali naudotis lavindami, turtindami vaikų sensorinius poreikius. Išbandysime patys, kokie patarimai, užduotys gali pasitarnauti vaikams su sensorinio apdorojimo sutrikimais. Įvertinsime įvairius sensorinių priemonių rinkinius.

Susipažinsime su multisensorinėmis aplinkomis, kokia jų paskirtis, kaip jos prisideda prie vaikų su specialiais poreikiais ugdymo. 

Dalyviai  - specialiosios mokyklos, bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokylinio ugdymo įstaigų pedagogai, dirbantys su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

Seminarą veda Jurgita Kontrimavičienė, UAB „Slaugivita“ pardavimų vadovė

Seminaras nemokamas.

Registracija Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu + 8 415 22439

Konferencija 2

Kas gali padėti vaikui įveikti psichologinę traumą?

Vaikų traumuojančios patirtys kaip fizinis, psichologinis ar seksualinis smurtas, patyčios ir nepriežiūra trukdo ir net stabdo vaikų vystymąsi bei turi ilgalaikių neigiamų pasekmių. Turime atsisakyti iliuzijų, kad galime visiškai apsaugoti vaikus nuo sunkaus gyvenimo.

Užuot stengęsi tą daryti, turime didinti jų psichologinį atsparumą.

Kas gi yra žmogaus psichologinis atsparumas? Tai nėra vien tiktai atsigavimas po traumuojančių, sudėtingų gyvenimiškų įvykių, greičiau tai žmogaus gebėjimas įveikti sudėtingas patirtis ir nepalūžti esant labai nepalankioms aplinkybėms. Šiame procese yra labai svarbus žmogaus, kuris tuo metu yra šalia vaiko (gali būti mokytojas, psichologas, socialinis pedagogas ar kitas suaugęs žmogus) vaidmuo, kuris savo elgesiu padėtų vaikui vėl pasitikėti kitais, pasijusti mylimu ir saugiu, sustiprintų jo vidinius resursus. Todėl atsparumo „mokytojams“ būtina atpažinti konkrečius rizikos ir apsaugančius veiksnius, galinčius nulemti kiekvieno vaiko gijimo procesą.     Negalėdami ar nenorėdami suprasti vaikų istorijų galime nusivilti ar pratrūkti pykčiu dėl jų sunkių emocijų ar netinkamo elgesio. Todėl labai svarbu, kad žmonės, esantys šalia vaiko, padėtų jam įvardyti savo patirtis ir taip sumažintų skausmą bei pyktį, kuriuos sukelia blogi atsiminimai.

Utenos r. PPT psichologės Dalia Laurinavičienė ir Jurgita Bareišienė dalyvavo mokymuose ir tarptautiniame moksliniame tyrime „Vaikų, patyrusių įvairaus pobūdžio smurtą, psichologinio atsparumo stiprinimas“. Tyrime dalyvavo 134 7 – 17 metų amžiaus Lietuvos vaikai, iš kurių – 10 vaikų, besimokančių Utenos miesto ugdymo įstaigose. Vaikams ir jų tėvams (globėjams) buvo teikiama ilgalaikė psichologinė pagalba (nuo 2016 m. rugsėjo iki 2017 m. rugsėjo), įveikiant traumuojančias patirtis bei stiprinamas vaikų psichologinis atsparumas. Viso tyrimo metu buvo matuojama kaip keitėsi tokių simptomų, kaip nerimas, depresiškumas, pykčio pasireiškimas, atsiribojimas bei seksualizuotas elgesys, pasireiškimas. Tyrimo duomenys parodė, kad ženkliai sumažėjo visų, aukščiau minėtų, trauminių simptomų rodikliai.

Daugeliu atvejų vaikams, tapusiems smurto ir netinkamo elgesio aukomis, yra sunku paprašyti pagalbos. Jie vengia kontakto su kitais žmonėmis, nes nenori dar kartą būti išduoti ar sužeisti. Tuo pačiu metu vaikai nori įveikti skausmą ir atgauti ramybę. Todėl pagalbos ieškojimas yra pagrindinis veiksnys, padedantis vaikui įveikti traumines smurto pasekmes ir pačią traumą.

Šio tyrimo rezultatai parodė, kad išaugo vaikų pasitikėjimas savimi ir kitais. Tyrime dalyvavę vaikai dažniau kreipėsi pagalbos į suaugusius, dalinosi savo sunkumais, pagerėjo jų emocijų kontrolė ir elgesys įvairiose socialinėse situacijose.

Apibendrinant galima teigti, kad trauminės patirtys gali turėti įtakos vaiko psichinei sveikatai ir gerovei. Tačiau nėra vaikų, kurie „sudužtų“ ir būtų „sunaikinti“ amžiams. Kaip teigia Vinka Jackson, tik „meilė ir pagarba, tik rūpinimasis kitu, kuris tiki tavimi, gali padėti nuvalyti veidrodį ir susigrąžinti kitokį savęs vaizdą“.

Straipsnis parengtas remiantis tarptautinės BICE (International Catholic Bureu) organizacijos, Milano universiteto ir VšĮ „Paramos vaikams centras“ parengta tyrimo „Gebėjimų stiprinimas ir atsparumo didinimas tarp smurtą patyrusių vaikų Lietuvoje“ ataskaita.

                                                    Utenos r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės

                                                   Jurgita Bareišienė ir Dalia Laurinavičienė

Utenos r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Dalia Laurinavičienė ir Jurgita Bareišienė dalyvavo Paramos vaikams centro organizuotoje tarptautinėje konferencijoje, kurioje kartu su Lietuvos ir užsienio šalių ekspertais buvo apžvelgta šiandieninė Lietuvos vaikų bei paauglių psichinės sveikatos situacija; aptarta, kokias pasekmes nepalankios vaikystės patirtys turi vaikų emocinei sveikatai dabar ir, kokias gali turėti ateityje; kaip mes kiekvienas, kaip pilietis ir kaip specialistas, dirbantis su vaikais, galime padėti jaunajai kartai augti sveikesne, laimingesne, saugesne.

Konferencijos metu buvo pristatyti tarptautinio mokslinio tyrimo „Vaikų, patyrusių smurtą, psichologinio atsparumo stiprinimas“ rezultatai. Šiame projekte dalyvavo ir mūsų pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Dalia Laurinavičienė ir Jurgita Bareišienė.

konferencija 1

Konferencija 2

2017 metų gegužės 3 dieną Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje įvyko konferencija "Kurkime geresnį pasaulį vaikams", skirta Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 15 metų veiklos sukakčiai paminėti. Konferenciją pradėjo direktorė  Ritonė Tumelienė pranešimu  „15 metų vaikų, tėvų ir mokytojų gerovei" (pranešimą skaitykite čia <<<). Ji apžvelgė įstaigos specialistų nuveiktus darbus, pasidžiaugė sėkmių istorijomis.  Vėliau pranešimus skaitė SPPC psichologijos skyriaus psichologė Kristina Ignatavičienė, Molėtų PPT direktorė Ramunė Vidžiūnienė, sertifikuota Emocinio intelekto praktikė ir trenerė Jurgita Kupriūnienė, Paramos vaikams centro psichologė, VU profesinio tobulinimo programų lektorė Erna Petkutė, Vilniaus Balsių progimnazijos specialioji pedagogė Eglė Saikauskienė, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro psichologė, psichoterapeutė Edita Vaišnoraitė, Psichologinių konsultacijų kabineto vadovė Agnė Vaiciukevičienė, Utenos rajono  PPT psichologės Dalia Laurinavičienė ir Jurgita Bareišienė. Tarnybos darbuotojas sveikino Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė Irma Čižienė bei pavaduotoja Rita Kišonienė, Utenos rajono ugdymo įstaigų vadovai ar jų atstovai, Molėtų PPT, Zarasų švietimo pagalbos tarnybos, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos, Ignalinos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro vadovai bei darbuotojai.

Tarnybos direktorė ir specialistės nuoširdžiai dėkoja lektorėms ir visiems konferencijos dalyviams už dalyvavimą renginyje.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01/10 
start stop bwd fwd

 

 

2017 metų sausio 31 dieną utenos rajono PPT prasidėjo EFEKTYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI. Juose dalyvauja 19 tėvų, auginančių vaikus nuo 8 mėnesių amžiaus iki pilnametystės. Mokymai vyks kartą per savaitę 10 antradienių iš eilės.

Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos savanoriai (Didieji draugai) ir vaikai (Mažieji draugai) dalyvavo Paramos vaikams centro organizuotame kalėdiniame renginyje, lankėsi Valdovų rūmuose bei džiaugėsi ledo žvaigždžių pasirodymu "Queen" simfonija ant ledo Siemens arenoje.

20161214_164225
20161214_164450
20161214_164511
20161214_173356
20161214_173400
20161214_180823
20161214_180829
20161214_180909
20161214_180912
20161214_184933
20161214_185259
20161214_185700
20161214_185704
01/13 
start stop bwd fwd