Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba skelbia atranką laisvoms socialinio pedagogo pareigoms užimti.

INFORMACIJA PASKELBTA 2018-04-11

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslų ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Numatomas darbo krūvis 0,5 etato.

Darbo sutartis neteminuota.

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis pedagoginis išsilavinimas;
 2. Ne žemesnė nei socialinio pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija;
 3. Reikiamų teisės aktų išmanymas;
 4. Gebėjimas teikti pagalbą įvairių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, vesti socialinių įgūdžių grupes;
 5. Gebėjimas atlikti sociologinius tyrimus ir apdoroti jų duomenis;
 6. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
 7. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumento kopijas;
 4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą;
 6. Motyvacinį laišką;
 7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma);
 8. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami nuo 2018 metų balandžio 11 d. iki  24 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.).

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai sekretorei, adresu Aukštakalnio g. 5, Utena, LT – 28151. Informacija teikiama tel. 8-389-61546