2016 metų kovo 23 dieną Utenos rajono PPT specialistės lankėsi lopšelyje - darželyje "Voveraitė". Įstaigos Vaiko gerovės komisijos nariai pasidalino savo darbo patirtimi, aptarė pasitaikančias problemas, rūpesčius, pasidžiaugė sėkmės istorijomis. PPT specialistės kartu su VGK nariais  diskutavo įvairiais psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

16 voveraite

      2016 metų kovo 21 dieną Utenos rajono PPT vyko seminaras „Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems autizmo spektro sindromą ir matematikos mokymosi sutrikimus". Seminaro lektorė Loreta Grikainienė supažindino dalyvius su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, elgesio, bendravimo, kalbos ir kalbėjimo, motorikos, socialinių įgūdžių,  pažinimo procesų ypatumais, jų intelektiniais gebėjimais, pateikė praktinio darbo patarimų. Lektorė akcentavo, jog mokytojų tikslas yra ne pakeisti vaikus, o  „padėti tokiam žmogui kiek įmanoma geriau pritapti ir realizuoti save visuomenėje, gerbiant jo skirtingumus, išmokant kasdienėje veikloje reikalingų įgūdžių, priderinant aplinką ir suteikiant jai autistiškam žmogui suprantamos prasmės".
     Lektorė Rūta Kibildienė supažindno su matematikos mokymosi sutrikimu  diskalkulija, jos priežastimis, pateikė rašto darbų pavyzdžių ir pabrėžė jų analizės svarbą parenkant korekcijos būdus. Vėliau lektorė pristatė matematikos kompiuterinę priemonę, skirtą specialiesiems pedagogams darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, praktiškai pademonstravo jos taikymo galimybes.

 

DSCF7187
DSCF7189
DSCF7190
DSCF7191
DSCF7192
DSCF7193
DSCF7195
DSCF7197
DSCF7199
DSCF7200
DSCF7201
01/11 
start stop bwd fwd

 

2016 metų vasario 23 dieną Utenos rajono PPT specialistai lankėsi lopšelyje - darželyje „Gandrelis" ir susitiko su Vaiko gerovės komisijos nariais. Direktorė Ritonė Tumelienė trumpai apžvelgė specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo situaciją rajone. Vėliau vyko diskusija, PPT specialistai atsakė į pateiktus klausimus, išklausė VGK narių pasiūlymus bei pageidavimus.

       2016 gandrelis 22016 gandrelis 1

 

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera - tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Utenos Aukštakalnio progimanazijoje vasario 1 - 5 dienomis bovo organizuota ugdymo karjeros savaitė.  Šio renginio tikslas - skatinti mokinių smalsumą, aktyvinti klausinėjimą, domėjimąsi įvairiomis profesijomis, tolimesnio mokymosi, karjeros planavimo, tikslo siekimo galimybėmis. Vasario 3 dieną pogimnazijos mokiniai lankėsi Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Jie susipažino su psichologo profesija darbo vietoje. Psichologės Dalia Laurinavičienė ir Skaidrė Kučinskienė papsakojo apie psichologo darbo privalumus ir sunkumus, šiam darbui reikalingas asmenybės savybes ir apie tai, kur galima įgyti šią specialybę.

 

 

DSCF7148
DSCF7149
DSCF7150
DSCF7151
DSCF7152
DSCF7153
DSCF7154
DSCF7155
DSCF7156
DSCF7157
DSCF7158
DSCF7159
DSCF7160
DSCF7162
DSCF7163
DSCF7164
01/16 
start stop bwd fwd

2016 metų sausio 6 dieną mokymus pagal projektą "Didžiojo ir Mažojo draugo draugystė"  baigė savanoriai.   Savanoriai išklausė 20 valandų vaiko ir bendravimo psichologijos žinių kursą ir yra pasiruošę padėti vaikams (Mažiesiems draugams), kurie yra socialiai apleisti  arba kuriems trūksta teigiamo suaugusio žmogaus pavyzdžio.

12506578_10204246316638476_54927306_n
12506752_10204246314798430_545541939_n
12511664_10204246308878282_890304516_n
DSCF7140
DSCF7141
DSCF7142
DSCF7143
DSCF7144
DSCF7145
DSCF7146
DSCF7147
01/11 
start stop bwd fwd

Gruodžio 16 d. Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnybos specialistai buvo išvykę į seminarą - edukacinę išvyką „Specialiųjų poreikių turinčių asmenų integravimas į veiklos sritis“ (Trakų r. patirtis). Jos metu aplankė Betzatos bendruomenę (bendruomeniniais santykiais paremtus gyvenimo namus, skirtus vidutinę ir sunkią proto negalę turintiems suaugusiems asmenims).Bendruomenė remiasi krikščioniškomis vertybėmis bei tarptautinės ARKOS bendruomenės pasaulėžiūra. Joje gyvenantys žmonės dirba, švenčia ir meldžiasi kartu, išgyvena buvimo drauge džiaugsmą. Specialistai diskutavo su bendruomenės asistentais apie žmogiškąsias vertybes, apie proto negalią turinčių asmenų integraciją į bendruomenę, džiaugėsi asistentų prasminga veikla.

Neįgaliųjų užimtumo centre susipažino su centro klientų užimtumo galimybėmis, dalyvavo edukacinėje programoje "Natūralaus bičių vaško žvakių gamyba".

Baigiantis edukacinei išvykai specialistai apsilankė ir Trakų bendruomenės kuriamoje edukacinėje erdvėje „Angelų kalva″.

 

       

20151216_085957
20151216_090259
20151216_092255
20151216_105604
20151216_110818
20151216_112047
20151216_113322
20151216_113440_003
20151216_120754
20151216_120911
20151216_124153
20151216_124313
20151216_132716
20151216_140322
01/14 
start stop bwd fwd

 

 

2015 m. spalio 27 d.kartu su Kelmės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais Utenos ugdymo įstaigose viešėjo ir Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Laura Šumskienė. Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje direktorė svečiavosi trumpai, tačiau kartu su specialistais spėjo aptarti aktualias Tarnybų veiklos problemas, pasidalinti projektų rašymo patirtimi, padiskutuoti vaikų gebėjimų vertinimo ir individualaus bei grupinio konsultavimo klausimais.

kelme

 

 Šiemet Paramos vaikams centro veiklai sukako 20 metų. Spalio 1 dieną, Vilniaus m. Rotušėje šią sukaktį kartu su Centro darbuotojais paminėjo ir Utenos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Skaidrė Kučinskienė, Iliuminata Gaigalaitė ir Dalia Laurinavičienė.Paramos vaikams centras 1995 metais savo veiklą pradėjo kaip Atviros Lietuvos fondo dalis, o vėliau, kaip savarankiška nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija. Per 20 metų ši organizacija padėjo atsitiesti ar atgauti vaikystės džiaugsmą daugiau nei 40 tūkst. vaikų, dalyvaujančių Centro įgyvendinamose programose "Big Brothers Big Sister", "Vaikystė be smurto", "Antras žingsnis" ir "Pozityvi tėvystė".

pc1         pc3