2015 m. rugsėjo 30 d. Zarasų švietimo centre vyko Utenos apskrities pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų ir specialistų metodinė diena. Tai - graži tradicija visiems susiburti ir pasidalinti gerąja darbo patirtimi, pasidžiaugti naujais darbais, aptarti rūpesčius. Susirinkęs gausus būrys PPT vadovų ir specialistų iš Utenos, Anykščių, Visagino, Ignalinos, Molėtų pedagoginių psichologinių tarnybų išklausė vadovų pranešimus, aptarė PPT veiklos perspektyvas, diskutavo. Vėliau vadovai ir specialistai (logopedai, specialieji pedagogai, psichologai) dirbo grupėse, kuriose aptarė profesines aktualijas bei diskutavo kaip geriau padėti specialiųjų poreikių vaikams, jų tėvams, mokytojams. Pasibaigus teorinei darbo daliai, visi pasklido į pažintinę kelionę po Zarasų miestą. Dalyviai gražėjosi Zarasais, aplankė miesto aikštę, Zarasų krašto muziejų, atsinaujinusią pakrantę, dalyvavo Šlyninkos vandens malūno edukacinėje programoje „Miltų kelias".

 

DSC_0051
DSC_0057
DSC_0128
DSCF7067
DSCF7070
DSCF7074
DSCF7079
info
1/8 
start stop bwd fwd

 

2015 m. gegužės 25-28 d. Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba  įsijungė į  Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centro surengtą iniciatyvą "Profesijų savaitė", kurioje šiemet jau dalyvavo net 8 Utenos įmonės.  Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje praktiką atliko 2 mokiniai, kurie domėjosi psichologų darbu. Mokiniai susipažino su Tarnybos veikla, psichologų funkcijomis, stebėjo psichologinį vaiko gebėjimų vertinimą,  diskutavo apie savanorių veiklą pagal programą „Didysis draugas“ ir kitais klausimais. 

 

2015 profesijos 12015 profesijos 2

 

Mielas tėti/miela mama,

   •   Žinau. Jūs jaudinatės. Kiekvieną dieną Jūsų vaikas grįžta namo su pasakojimu apie TĄ vaiką. Na, TĄ, kuris visą laiką mušasi, stumdosi, žnaibosi, draskosi ir galbūt kandžiojasi. TĄ, kuris perlipo žaidimų aikštelės tvorą kaip tik tada, kai prašiau to nedaryti. TĄ, kuris, pykčio pagautas, išliejo draugo pieną ant grindų. Specialiai. Man matant. O man paprašius išvalyti sunaudojo visus popierinius rankšluosčius. Specialiai. Man matant. TĄ, kuris riebiai nusikeikė per kūno kultūros pamoką.

   •  Jūs jaudinatės, kad TAS vaikas trikdo Jūsų vaiko ugdymo(si) procesą. Jūs jaudinatės, kad TAS vaikas atima tiek daug mano laiko ir energijos, kad nebeužteks Jūsų vaikui. Jūs jaudinatės, kad TAS vaikas vieną dieną tikrai ką nors rimtai sužeis. Ir Jūs jaudinatės, kad tas, rimtai sužeistas, gali būti Jūsų vaikas. Jūs jaudinatės, kad ir Jūsų vaikas taps agresyvus. Jūs jaudinatės, kad Jūsų vaikas atsiliks moksle, nes aš nepastebėsiu, kad jis neteisingai laiko pieštuką. Aš visa tai žinau. 

       Nuo Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodikos sukūrimo praėjo dešimtmetis ir atsirado būtinybė peržiūrėti užduotis bei penkiamečių, šešiamečių ir septynmečių normas. 2015 metais parengtas ir išleistas  Vaiko brandumo mokyklai įvertinimo antrasis leidimas VBMĮ-2. Nuo šių metų  gegužės 1 d. vaiko brandumas  mokytis pagal priešmokyklinio  ir pradinio ugdymo  programas vertinamas nauja metodikos versija VBMĮ - 2.  VBMĮ - 2 naudojamas priimant vaiko ateitį lemsiančius sprendimus, todėl testavimui atlikti reikia psichologo atitinkamos kompetencijos ir atsakomybės. Įvertinimą atliekantys psichologai privalo būti specialiai apmokyti dirbti su VBMĮ - 2.

   2015 metais pagal galimybes apmokyti dirbti VBMĮ - 2 ir aprūpinti šia metodika tik pedagoginių psichologinių tarnybų psichologai. Vaiko brandumo mokyklai vertinimas atliekamas pedagoginėse psichologinėse tarnybose. Rusų/lenkų kalba kalbančių vaikų brandumas mokyklai vertinamas pagal 2005 metais  parengtą  Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodikos rusų/lenkų versija.

       Prašome ugdymo įstaigas,  kurių psichologai turėjo 2005 metais parengtą Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodikas, grąžinti jas į Pedagogines psichologine tarnybas. Grąžinti metodikų nereikia psichologams, kurie atlieka kitakalbių vaikų brandumo mokyklai vertinimą.

Vida Gudauskienė

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro

Psichologijos  skyriaus vadovo pavaduotoja

 

 

Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena.  Šią dieną Pedagoginės psichologinės tarnybos  specialistai  surengė „Atvirų durų“ dieną ir pakvietė apsilankyti šeimas, kurios turi kokio nors nerimo dėl vaikų kalbos, mokymosi ar elgesio problemų, pasikonsultuoti su specialistais. Visus apsilankiusius (tėvelius, močiutes) konsultavo psichologės, logopedai ir specialieji pedagogai. Daugiausiai besikreipiančiųjų konsultavosi su psichologais dėl vaikų emocinių ir elgesio problemų, dėkojo  už kompetentingą pagalbą.

 

 

Balandžio 27 d. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko Utenos rajono ugdymo įstaigų psichologų atvejų analizės grupė.

2015 psichologu grupe

2015 m. balandžio 20-26 d.d. VšĮ Paramos vaikams centras vykdė socialinę akciją “Nustokime barti, pradėkime girti”. Šia akcija siekiame atkreipti visuomenės dėmesį  į emocinės prievartos  prieš vaikus problemą. Emocinė prievarta prieš vaikus yra visų prievartos rūšių prieš vaikus pagrindas. Gąsdina šio reiškinio paplitimas ir jo toleravimas mūsų visuomenėje. Vaikų auginimas ir ugdymas paremtas pagarba vaiko orumui, turi būti prioritetinis klausimas, siekiant pagerinti visuomenės ir ypač vaikų psichologinę savijautą ir psichinę sveikatą.  Prie šios akcijos prisijungė ir Utenos r. pedagoginė psichologinė tarnyba. 2015 m. balandžio 24 d. tarnybos darbuotojai kvietė suaugusius žmones užrašyti į kortelę žodžius, kurių jie nebevartos auklėdami savo vaikus, ir korteles su užrašytais žodžiais mesti į akcijos dėžę. Atsikratę netinkamų žodžių, suaugusieji gavo kortelę su vaiką pagiriančiais ir skatinančiais žodžiais.

Dauguma suaugusių sutiko atsisakyti vaikus žeminančių žodžių. Džiaugėsi, gaudami pasiūlymus, kaip galėtų pagirti vaikus. Buvo ir keletas pasipiktinusių vyresnio amžiaus žmonių, kurie atsisakė dalyvauti ir išreiškė daug negatyvių minčių šiuolaikinių vaikų adresu.

Akcijoje dalyvavę suaugusieji nutarė nebevadinti vaikų durniais, bepročiais, asilais, plevėsomis, ožiais, paršais, žiopliais, nenaudėliais, blogiečiais, nedorėliais, nevėkšlomis, mušeikomis, mažvaikiais, kvaileliais, vėplomis, pusgalviais, rėksniais, begalviais, besarmačiais, avinais, karvėmis, debilais, tiženomis, kerėplomis, tinginiais, neatsakingais, vištomis, menko protelio meškiukais, pikčiurnomis, nesveikais, baisiom raganom, rūpužiokais, tikrais velniūkščiais, gyvačiokais, asilo beretėmis, lėtapėdžiais, lepiais, išsiblaškėliais, storuliais, melagiais, rėksniais, tinginiais, kaimiečiais, nevykėliais, idiotais, nebrendylomis, užjūrio princais, lėlėmis Barbėmis, apsileidėliais, simuliantais, grubijankomis ir visokių kitokių tautų žodžiais. „Nebepranašauti“ vaikams: neturi perspektyvos; nieko gero iš tavo svajonių nebus; viskas, daugiau taip nebus, Kalėdų nebus; būsi atsilikus; nieko nesugebi ir iš viso, ar ką nors sugebi šiame gyvenime; eisi šunims šėko pjauti. Suaugę nutarė nebesakyti vaikams: ar gali patylėti, būk toks, kaip visi; užsičiaupk, patylėk; ar kada nors susitvarkysi savo daiktus?; vis tas pats ir tas pats, kiek kartų tau reikės sakyti; užknisai; nesimušk, neatiminėk žaislų, nesiskųsk, nelakstyk, nerėkauk; nemylėsiu; kampan; ne dabar, atstok; kaip tau taip negėda; žiūrėk ką padarei; tai patenkintas dabar, kad apgavai?; kiek kartų tau sakiau; nelįsk; nenusišnekėk; beždžione, baik maivytis; tau ir vėl nepasisekė, sakiau kad taip ir bus; ar baigsi pagaliau; kaip tu gali nesuprasti; „mano laikais tai...“, tu nemoki; tu negali; tu blogas; ir galiausiai "neturiu žodžių"                                                                                           

 

1
2
3
4
5
6
7
1/7 
start stop bwd fwd

2015 m. balandžio 1 d. Tarnybos iniciatyva Utenos švietimo, sporto ir jaunimo skyriaus reikalų vedėjas R. Kraulišas, Tarnybos direktorė R. Tumelienė ir specialioji pedagogš D. Bertašiūtė, Vyturių progimnazijos direktorė E. Kadūnienė, Jaunimo mokyklos direktorė E. Kanapeckienė,  Aukštakalnio pradinės mokyklos direktorė A. Garunkšnienė lankėsi Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje.  Šios mokyklos direktorė D. Slepakovienė ir  specialiosios klasės, skirtos vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, mokytoja D. Maminskienė pristatė pranešimus apie šios klasės įkūrimą, iššūkius, dabą su mokiniais ir jų tėvais.  Direktorė džiaugėsi, kad dabar jau šios klasės reikalingumas yra suprantamas  ir vertinamas tiek pačių mokyklos mokytojų, tiek visų mokinių tėvų, tiek švietimo vadovų. Mokytoja dalinosi mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo patirtimi, pristatė priemones, būdus ir metodus, kurie motyvuoja šiuos mokinius darbui ir  yra prielaida mokinių integravimui į bendras klases.

R. Kraulišas  labai domėjosi finansinėmis galimybėmis kurti analogišką klasę Utenoje, dėkojo už nuoširdų priėmimą, pakvietė mokyklos bendruomenę toliau bendradarbiauti ir atvykti į Uteną.

 

DSCF1133
DSCF1134
DSCF1137
DSCF1138
DSCF1145
1/5 
start stop bwd fwd