2014 metų spalio 29 dieną Užpalių gimnazijoje vyko Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų Metodinė diena. Susitikime  dalyvavo mokyklos administracija ir mokytojai. Metodinės dienos metu PPT specialistės kartu su mokytojais analizavo sudėtingus mokymo atvejus: kaip pasiekti, kad vaikas mokykloje kalbėtų „švaria" kalba, t.y. nesikeiktų, kad jaustųsi saugus, pasitikėtų savimi ir aplinkiniais. Vėliau buvo pristatytos šios mokyklos mokinių, kurių gebėjimai vertinti PPT, išvados.

 

 

2014 metų spalio 14 dieną Utenos rajono  PPT vyko apskrities Tarnybų  regioninės darbo grupės pasitarimas. Pasibaigus darbo klausimų svarstymui, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos vadovas Roman Juchnevič ir psichologė pristatė šiuolaikinių neurotecnologijų taikymo darbe su vaikais, turinčiais mokymosi sunkumų ir elgesio problemų, metodus. Lektoriai pažymėjo, kad šios technologijos sparčiai populiarėja Lietuvoje ir vis dažniau yra naudojamos streso mažinimui, dėmesio koncentracijos didinimui bei darbui su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos problemų. Praktinio užsiėmimo metu, dalyviams buvo demonstruojami inovatyvūs darbo metodai ir moderni Biofeedback, AVS bei Warnk'e įranga.

 

 

20141014_152024
20141014_152444
20141014_153638
20141014_161158
1/4 
start stop bwd fwd

Šių metų gegužės 6 d. Utenos rajono Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje  vyko ugdymo įstaigų VGK pirmininkų, narių, PPT specialistų diskusija apie vaikų, turinčių emocijų   ir / ar elgesio sutrikimų ,tolesnio bei sėkmingesnio ugdymo perspektyvą, diskusija, kurioje dalyvavo Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų vedėjas R. Kraulišas bei vyresnioji specialistė Z. Sabelkienė. Dalyviai diskutavo apie galimybes šiems vaikams įsteigti specialiąją klasę bendrojo ugdymo mokykloje. Išsakytos įvairios nuomonės, siūlymai. Nutarta vykti į Vilniaus Šeškinės pradinę mokyklą, kurioje jau ne vienerius metus veikia tokia klasė ir daugiau sužinoti apie šios klasės kūrimo bei veiklos modelį.

 

 

20140506_111838 Small
20140506_111856 Small
20140506_111905 Small
20140506_111920 Small
20140506_111931 Small
1/5 
start stop bwd fwd

        2014 metų sausio 27 dieną Daugailių pagrindinėje mokykloje vyko Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos Metodinė diena. Susitikime  dalyvavo mokyklos administracija, mokytojai, tėveliai. Metodinės dienos metu buvo pristatytas mokinių mokymosi sutrikimų bei sunkumų ir psichologinių problemų paplitimas rajono mokyklose, PPT skiriamos pedagoginės psichologinės pagalbos ir mokyklose teikiamos pagalbos santykis bei problemų analizė. Susitikimo metu tėveliai ir mokytojai konsultavosi dėl mokinių mokymosi ir elgesio problemų.

DSCF4947
DSCF4948
DSCF4949
DSCF4950
DSCF4951
DSCF4952
DSCF4954
DSCF4955
DSCF4956
1/9 
start stop bwd fwd

    Utenos rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba dalyvavo Utenos Švietimo centro vykdomo projekto "Lyderių laikas 2" veikloje " "Paramos projektai. Stažuotės Lietuvoje". 2013 metų gruodžio mėnesį ir 2014 metų sausio mėnesį Tarnyboje svečiavosi stažuotojai iš Skuodo, Panevėžio, Telšių, Vilkaviškio ir Rokiškio rajonų  savivaldybių. PPT direktorė ir specialistai pristatė savo veiklą, diskutavo pagalbos teikimo mokytojui, mokiniui, mokyklai ir tėvams klausimais.

DSCF4524
DSCF4525
DSCF4526
DSCF4527
DSCF4528
DSCF4529
DSCF4530
DSCF4531
DSCF4532
DSCF4533
DSCF4534
DSCF4535
DSCF4538
DSCF4539
DSCF4540
01/15 
start stop bwd fwd

2013 metų spalio 30 dieną Utenos rajono ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų atstovai dalyvavo Anykščių švietimo pagalbos tarnybos organizuotoje mokslinėje - praktinėje konferencijoje "Negalios suvokimas ir požiūris į ją šiuolaikinėje visuomenėje". Konferencija buvo skirta vadovėlių autoriaus logopedo eksperto Juozo Danilavičiaus, tapusio šio gražaus ir prasmingo renginio globėju, 85 metų jubiliejui pažymėti. Konferencijoje pranešimus skaitė ŠU, LEU mokslininkai, specialieji pedagogai praktikai. Vyko panelinė diskusija, kurios metu dalyviai aptarė aktualius specialiosios pedagogikos klausimus. Konferencijoje veikė J. Danilavičiaus knygų ir rankraščių paroda, buvo eksponuojamos leidyklos "Šviesa" mokymo priemonės bei leidiniai specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Konferencijos pabaigoje visiems dalyviams J. Danilavičius įteikė po knygą "Mano mokytojai".

PIC_0151
PIC_0175
PIC_0206
PIC_0240
PIC_0245
PIC_0248
PIC_0256
PIC_0325
1/8 
start stop bwd fwd

2013 metų spalio mėn. 23 dieną Utenos rajono PPT vyko regioninės darbo grupės susitikimas. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorės pavaduotoja Rita Kišonienė, logopedė Alma Luneckienė, psichologė Dalia Žičkienė, specialioji pedagogė Irena Bujauskienė konsultavo Ignalinos, Molėtų, Zarasų, Anykščių, Utenos PPT specialistus mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir Specialiojo ugdymo bei Švietimo pagalbos skyrimo klausimais. Tarnybų direktorės pristatė savo įstaigų veiklą, funkcijų įgyvendinimą, aptarė darbo kryptis.

2013 metų gruodžio 12 dieną Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko seminaras "Vaikų elgesio korekcija ugdymo įstaigose".  Psichologė ekspertė Silva Striunga dalyviams kalbėjo apie vaikų psichologinių problemų išraišką jų elgsyje, neprognozuojamą elgesį ir atidėtą reakciją į traumuojančius įvykius, pedagogo emocijų ir savo reakcijų valdymo įtaką ugdytinio savireguliacijos mechanizmo ugdymui. Seminare dalyvavo ne tik rajono specialieji pedagogai, logopedai, bet ir pradinių mokyklų bei progimnazijų mokytojai, darželių auklėtojos.  Klausytojams  patiko tai, kad seminaro teorinė medžiaga buvo grindžiama  lektorės ilgametė praktinės patirties pavyzdžiais.