2013 metų kovo 21  ir spalio 14 dienomis  vyko rajono ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų narių apskrito stalo diskusija "Specialiojo ugdymo teorijos ir praktikos dermė" su Utenos rajono pedagoginės pasichologinės tarnybos specialistais. Specialistai pristatė ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio ir emocijų sutrikimų korekcijos ir sprendimų galimybes, raidos įvertinimą DISC skalėmis, aptarė specialiojo ugdymo skyrimo, nutraukimo atvejus. Vaiko gerovės komisijų nariai ir PPT specialistai diskutavo apie Švietimo pagalbos gavėjų sąrašus, apie tolimesnes SUP turinčių mokinių ugdymosi perspektyvas, konsultavo neaiškus atvejus.

 

DSCF4192
DSCF4193
DSCF4193 - Kopija
DSCF4194
DSCF4195
DSCF4196
DSCF4197
DSCF4198
DSCF4199
1/9 
start stop bwd fwd

2013 metų vasario 6 dieną Utenos rajono PPT įvyko regioninės darbo grupės pasitarimas „Teorijos ir praktikos dermė specialiajame ugdyme". Pasitarime dalyvavo Ignalinos, Molėtų, Zarasų, Anykščių ir Utenos PPT specialistai bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistės. Utenos rajono PPT direktorė Ritonė Tumelienė pasitarimą pradėjo pranešimu „Utenos  rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 10 metų veiklos pristatymas" (pranešimą rasite čia >>>>>). Paskui vyko PPT specialistų diskusijos reflektuojant pastarųjų metų veiklą, naujausių teisės aktų įgyvendinimą praktikoje, pasitaikančias problemas, kylančius sunkumus. Diskusijos metu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistės R. Kišonienė, R. Juškuvienė, A. Luneckienė, E. Norvaišienė komentavo teisės aktus, atsakė į visus PPT specialistų klausimus, patarė specialiojo ugdymo skyrimo, nutraukimo, veiklos dokumentų pildymo klausimais.

img_0616
img_0622
img_0626
img_0629
img_0630
img_0636
img_0639
1/7 
start stop bwd fwd

 

SU DŽIAUGSMU PRANEŠAME, KAD UTENOJE PRADEDAMA ĮGYVENDINTI PROGRAMA „VYRESNYSIS DRAUGAS“ !

 

Programos esmė – savanoriškas vieno specialiai paruošto suaugusiojo ir vieno vaiko bendravimas. Ši draugystė gali padėti vaikui labiau pasitikėti savimi, išmokti bendrauti, pasirūpinti savimi ir šalia esančiais. Vaikas, vienas iš tėvų/globėjų ir savanoris pasirašo draugystės sutartį vieneriems metams. Tokia sutartimi vaikas ir savanoris  susitaria susitikti vieną kartą per savaitę ir praleisti kartu ne mažiau dviejų valandų. Praėjus metams bendru vaiko, savanorio, vaiko tėvų/globėjų ir programos koordinatorių sutarimu Draugystės Sutartis pratęsiama dar metams arba užbaigiama.

 

Plačiau su programa galite susipažinti Paramos vaikams centro tinklapyje  www.pvc.lt

 

 

Norintys prisijungti prie savanorių, turi užpildyti anketąkuri yra čia >>>

 

Užpildytą anketą atsiųskite el. paštu: psichologas@ppt. utena.lm.lt

Turėdami Jūsų kontaktus pakviesime Jus į atrankinį pokalbį, o vėliau - į mokymus. Ateinant į pokalbį su savimi reikia turėti paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją, vieną nuotrauką ir dvi rekomendacijas iš Jus rekomenduojančių žmonių, ne šeimos narių ir ne draugų (jei dirbate, viena rekomendacija turi būti iš Jūsų darbdavio).

Rekomendacijos formą rasite  čia>>>

 


 

2012 metų spalio mėn. 11 d. 14 val. Utenos rajono PPT įvyks specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

PPT darbuotojos

   2012 metų gegužės 21-24 dienomis Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įvairiais renginiais paminėjo savo veiklos 10- metį.

   Gegužės 21 dieną Tarnybos specialistai paskelbė Atvirų durų diena ir konsultavo apsilankiusius tėvus vaikų mokymosi bei netinkamo elgesio klausimais.

   Gegužės 22 dieną Tarnyboje vyko Utenos rajono specialiųjų pedagogų gerosios patirties sklaida „Ištiesk pagalbos ranką“ (mokymo priemonių pristatymas). Savo patirtimi su mokytojomis dalinosi spec. pedagogės: A. Vasiliauskienė, J. Pečiūrienė, R. Šakalienė, N. Ladygienė, V.Eidžiulienė, D. Niaurienė, V. Kranauskienė.

Psichologė S. Kučinskienė

2012metų gegužės 25 dieną Kupiškyje vyko konferencija "Psichologų, dirbančių Anykščių, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Kupiškio ir Utenos švietimo įstaigose, gerosios patirties sklaida". Konferencijoje pranešimus skaitė S. Kučinskienė, E.Vaišnoraitė, E.Pakalnienė.

 

 

 

 

 

 

 

 
Psichologų kongrese2012 m. gegužės mėn. 10-13 dienomis Klaipėdoje vyko Lietuvos psichologų kongresas „Mokslas praktikai - praktika mokslui", kuriame dalyvavo ir Utenos rajono PPT psichologė Dalia Laurinavičienė. Šiame didžiausiame 2012 metų Lietuvos psichologų renginyje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas psichologijos mokslo ir praktikos santykiui. Diskusija tarp mokslininkų ir praktikų yra aktuali tema ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių psichologams. Šio kongreso vizija- paskatinti aktyvesnį psichologų mokslininkų ir psichologų praktikų dialogą. Tad kongreso metu buvo pristatyti tiek naujausi Lietuvos mokslininkų vykdomų mokslinių tyrimų rezultatai, tiek psichologų geroji praktinio darbo patirtis, - iš viso- apie 130 pranešimų, diskusijų, seminarų

2012 m. balandžio 30 d. Utenos rajono PPT vyko seminaras ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų komandoms. Pranešimą apie Komisijos narių  komandinį darbą ir bendradarbiavimą perskaitė PPT direktorė R. Tumelienė (pranešimą skaitykite čia).  Specialioji pedagogė B. Kaušylienė informavo apie dokumentus, kuriuos turi parengti  mokyklų Komisijos nusprendusios vaiko gebėjimus vertinti Tarnyboje, bei tinkamą jų užpildymą. Psichologės S. Kučinskienė ir D. Laurinavičienė atkreipė dalyvių dėmesį į psichologinius Komisijos veiklos aspektus. Dalyviai  aktyviai įsijungė į diskusijas, komandinį darbą sprendžiant atsakomybės pasidalinimą per konkretų atvejį.