2013 metų spalio mėn. 23 dieną Utenos rajono PPT vyko regioninės darbo grupės susitikimas. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorės pavaduotoja Rita Kišonienė, logopedė Alma Luneckienė, psichologė Dalia Žičkienė, specialioji pedagogė Irena Bujauskienė konsultavo Ignalinos, Molėtų, Zarasų, Anykščių, Utenos PPT specialistus mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir Specialiojo ugdymo bei Švietimo pagalbos skyrimo klausimais. Tarnybų direktorės pristatė savo įstaigų veiklą, funkcijų įgyvendinimą, aptarė darbo kryptis.

2013 metų gruodžio 12 dieną Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko seminaras "Vaikų elgesio korekcija ugdymo įstaigose".  Psichologė ekspertė Silva Striunga dalyviams kalbėjo apie vaikų psichologinių problemų išraišką jų elgsyje, neprognozuojamą elgesį ir atidėtą reakciją į traumuojančius įvykius, pedagogo emocijų ir savo reakcijų valdymo įtaką ugdytinio savireguliacijos mechanizmo ugdymui. Seminare dalyvavo ne tik rajono specialieji pedagogai, logopedai, bet ir pradinių mokyklų bei progimnazijų mokytojai, darželių auklėtojos.  Klausytojams  patiko tai, kad seminaro teorinė medžiaga buvo grindžiama  lektorės ilgametė praktinės patirties pavyzdžiais.

2013 metų kovo 21  ir spalio 14 dienomis  vyko rajono ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų narių apskrito stalo diskusija "Specialiojo ugdymo teorijos ir praktikos dermė" su Utenos rajono pedagoginės pasichologinės tarnybos specialistais. Specialistai pristatė ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio ir emocijų sutrikimų korekcijos ir sprendimų galimybes, raidos įvertinimą DISC skalėmis, aptarė specialiojo ugdymo skyrimo, nutraukimo atvejus. Vaiko gerovės komisijų nariai ir PPT specialistai diskutavo apie Švietimo pagalbos gavėjų sąrašus, apie tolimesnes SUP turinčių mokinių ugdymosi perspektyvas, konsultavo neaiškus atvejus.

 

DSCF4192
DSCF4193
DSCF4193 - Kopija
DSCF4194
DSCF4195
DSCF4196
DSCF4197
DSCF4198
DSCF4199
1/9 
start stop bwd fwd

2013 metų vasario 6 dieną Utenos rajono PPT įvyko regioninės darbo grupės pasitarimas „Teorijos ir praktikos dermė specialiajame ugdyme". Pasitarime dalyvavo Ignalinos, Molėtų, Zarasų, Anykščių ir Utenos PPT specialistai bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistės. Utenos rajono PPT direktorė Ritonė Tumelienė pasitarimą pradėjo pranešimu „Utenos  rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 10 metų veiklos pristatymas" (pranešimą rasite čia >>>>>). Paskui vyko PPT specialistų diskusijos reflektuojant pastarųjų metų veiklą, naujausių teisės aktų įgyvendinimą praktikoje, pasitaikančias problemas, kylančius sunkumus. Diskusijos metu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistės R. Kišonienė, R. Juškuvienė, A. Luneckienė, E. Norvaišienė komentavo teisės aktus, atsakė į visus PPT specialistų klausimus, patarė specialiojo ugdymo skyrimo, nutraukimo, veiklos dokumentų pildymo klausimais.

img_0616
img_0622
img_0626
img_0629
img_0630
img_0636
img_0639
1/7 
start stop bwd fwd

 

SU DŽIAUGSMU PRANEŠAME, KAD UTENOJE PRADEDAMA ĮGYVENDINTI PROGRAMA „VYRESNYSIS DRAUGAS“ !

 

Programos esmė – savanoriškas vieno specialiai paruošto suaugusiojo ir vieno vaiko bendravimas. Ši draugystė gali padėti vaikui labiau pasitikėti savimi, išmokti bendrauti, pasirūpinti savimi ir šalia esančiais. Vaikas, vienas iš tėvų/globėjų ir savanoris pasirašo draugystės sutartį vieneriems metams. Tokia sutartimi vaikas ir savanoris  susitaria susitikti vieną kartą per savaitę ir praleisti kartu ne mažiau dviejų valandų. Praėjus metams bendru vaiko, savanorio, vaiko tėvų/globėjų ir programos koordinatorių sutarimu Draugystės Sutartis pratęsiama dar metams arba užbaigiama.

 

Plačiau su programa galite susipažinti Paramos vaikams centro tinklapyje  www.pvc.lt

 

 

Norintys prisijungti prie savanorių, turi užpildyti anketąkuri yra čia >>>

 

Užpildytą anketą atsiųskite el. paštu: psichologas@ppt. utena.lm.lt

Turėdami Jūsų kontaktus pakviesime Jus į atrankinį pokalbį, o vėliau - į mokymus. Ateinant į pokalbį su savimi reikia turėti paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją, vieną nuotrauką ir dvi rekomendacijas iš Jus rekomenduojančių žmonių, ne šeimos narių ir ne draugų (jei dirbate, viena rekomendacija turi būti iš Jūsų darbdavio).

Rekomendacijos formą rasite  čia>>>

 


 

2012 metų spalio mėn. 11 d. 14 val. Utenos rajono PPT įvyks specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

PPT darbuotojos

   2012 metų gegužės 21-24 dienomis Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įvairiais renginiais paminėjo savo veiklos 10- metį.

   Gegužės 21 dieną Tarnybos specialistai paskelbė Atvirų durų diena ir konsultavo apsilankiusius tėvus vaikų mokymosi bei netinkamo elgesio klausimais.

   Gegužės 22 dieną Tarnyboje vyko Utenos rajono specialiųjų pedagogų gerosios patirties sklaida „Ištiesk pagalbos ranką“ (mokymo priemonių pristatymas). Savo patirtimi su mokytojomis dalinosi spec. pedagogės: A. Vasiliauskienė, J. Pečiūrienė, R. Šakalienė, N. Ladygienė, V.Eidžiulienė, D. Niaurienė, V. Kranauskienė.

Psichologė S. Kučinskienė

2012metų gegužės 25 dieną Kupiškyje vyko konferencija "Psichologų, dirbančių Anykščių, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Kupiškio ir Utenos švietimo įstaigose, gerosios patirties sklaida". Konferencijoje pranešimus skaitė S. Kučinskienė, E.Vaišnoraitė, E.Pakalnienė.