Psichologų kongrese2012 m. gegužės mėn. 10-13 dienomis Klaipėdoje vyko Lietuvos psichologų kongresas „Mokslas praktikai - praktika mokslui", kuriame dalyvavo ir Utenos rajono PPT psichologė Dalia Laurinavičienė. Šiame didžiausiame 2012 metų Lietuvos psichologų renginyje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas psichologijos mokslo ir praktikos santykiui. Diskusija tarp mokslininkų ir praktikų yra aktuali tema ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių psichologams. Šio kongreso vizija- paskatinti aktyvesnį psichologų mokslininkų ir psichologų praktikų dialogą. Tad kongreso metu buvo pristatyti tiek naujausi Lietuvos mokslininkų vykdomų mokslinių tyrimų rezultatai, tiek psichologų geroji praktinio darbo patirtis, - iš viso- apie 130 pranešimų, diskusijų, seminarų

2012 m. balandžio 30 d. Utenos rajono PPT vyko seminaras ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų komandoms. Pranešimą apie Komisijos narių  komandinį darbą ir bendradarbiavimą perskaitė PPT direktorė R. Tumelienė (pranešimą skaitykite čia).  Specialioji pedagogė B. Kaušylienė informavo apie dokumentus, kuriuos turi parengti  mokyklų Komisijos nusprendusios vaiko gebėjimus vertinti Tarnyboje, bei tinkamą jų užpildymą. Psichologės S. Kučinskienė ir D. Laurinavičienė atkreipė dalyvių dėmesį į psichologinius Komisijos veiklos aspektus. Dalyviai  aktyviai įsijungė į diskusijas, komandinį darbą sprendžiant atsakomybės pasidalinimą per konkretų atvejį.

Dvejojate, ar Jūsų elgesys su vaikais teisingas, tačiau nežinote kaip reikia elgtis teisingai?
Gal manote, kad vaikus auklėjate gerai, tačiau norite būti tuo visiškai tikri?
O gal Jūsų vaikui tenka susidurti su įvairiomis problemomis?Kviečiame registruotis į grupę - dešimt kassavaitinių dviejų valandų trukmės susitikimų skirta Jums - tėvams, norintiems geriau suprasti savo vaikus.

Čia Jūs galite:
sužinoti naujų dalykų apie vaikų auklėjimą ir bendravimą šeimoje,
sutikti panašių į Jus mamų ir tėčių,
pakeisti savo požiūrį, savo elgesį ir net santykius savo šeimoje,
tapti "mameniškesnėmis" ir "tėviškesniais", ...

Čia kalbėsime:
kaip ir kada rodyti vaikams dėmesį, kaip juos pagirti,
kaip duoti nurodymus ir nustatyti ribas,
kaip leisti vaikams patiems patirti savo elgesio pasekmes,
ką daryti, kai trūksta kantrybė, ...

Ir bandysime:
išgyventi kasdienes situacijas, rasti naujus sprendimus,
pritaikyti išmoktus žingsnius savo kasdienybėje,
tartis su psichologe,
dalintis patirtimi su kitais tėvais,
pajusti, kaip smagu jaustis gera mama, geru tėčiu, ...


Svarbiausias tikslas - išmokti susikalbėti su vaikais, suprasti juos, gyventi draugiškai,     paisyti vieniems kitų ir gerbti vieniems kitus.

Grupės dalyvių skaičius: nuo 6 iki 12 žmonių.
Grupės vyks: nuo vasario 7 dienos antradieniais tėvams , auginantiems paauglius,
nuo 16.00 iki 18.00 val.
ir nuo vasario 23 dienos ketvirtadieniais ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams nuo 17.30 iki 19.30 val.
Utenos raj PPT patalpose adresu Aukštakalnio g. 5.
Grupę veda Utenos PPT psichologė Skaidrė Kučinskienė
Registracija tel. 61546,
Registruojantis reikia nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį, kiek ir kokio amžiaus vaikų turite.