2016 m. spalio 19 d. Utenos r. psichologų metodinio būrelio nariai lankėsi Anykščiuose, kur susitiko su Anykščių r. ugdymo įstaigų psichologais. Psichologės dalinosi gerąja patirtimi. E. Berniūnienė skaitė pranešimą „Kinetinis smėlis kaip priemonė psichologo darbe", S. Kučinskienė - „Efektyvios tėvystės mokymai - džiaugsmingi ir kitokie pastebėjimai", I Gaigalaitė ir D. Laurinavičienė pasidalino mintimis apie Utenoje vykdomą savanorystės programą „Didysis ir mažasis draugai", veikiančią pagal Big Brothers Big sisters programos principus.

DSC_0274
DSC_0280
DSC_0281
DSC_0283
DSC_0284
DSC_0286
DSC_0287
DSC_0290
DSC_0295
DSC_0298
DSC_0302
01/11 
start stop bwd fwd

2016 metų  spalio 12 dieną Utenos rajono PPT specialistės lankėsi Utenos vaikų  lopšelyje - darželyje „Pasaka". Įstaigos direktorės pavaduotoja Virginija Šermukšnienė papasakojo  apie Komisijos ir visos įstaigos veiklą, susijusią su specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymu, adaptacija, pagalbos būdais bei formomis, aptarė pasitaikančius sunkumus, pasidalino rūpesčiais. Logopedė Jurgita Kelevišienė padėkojo PPT specialistėms už nuolatinę kompetentingą pagalbą. Komisijos nariai  pasidalino savo darbo patirtimi, pasidžiaugė sėkmės istorijomis. PPT specialistės kartu su VGK nariais  diskutavo įvairiais psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

20161012_141116
20161012_141137
20161012_141203
1/3 
start stop bwd fwd

 

 

2016 metų  rugsėjo 20 dieną Utenos rajono PPT specialistės lankėsi Utenos vaikų  lopšelyje - darželyje „Želmenėlis". Įstaigos direktorė Sigita Balčiūnienė išsamiai papasakojo ne tik apie Komisijos, bet ir visos įstaigos veiklą, susijusią su vaikų įgūdžių formavimu, pažintinių procesų lavinimu, gebėjimų vertinimu, bendradarbiavimu su šeimomis, aptarė pasitaikančius sunkumus, pasidalino rūpesčiais. Logopedė Rita Araminienė padėkojo PPT specialistėms už nuolatinę kompetentingą pagalbą. Komisijos nariai  pasidalino savo darbo patirtimi, pasidžiaugė sėkmės istorijomis. PPT specialistės kartu su VGK nariais  diskutavo įvairiais psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. 

 

16 zelmenelis 216 zelmenelis 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. birželio 2 d.  vyko Utenos rajono PPT ir Raseinių PPT specialistų metodinis susitikimas.

Susitikimo metu aptarti švietimo pagalbos specialistų, dirbančių pedagoginėse psichologinėse tarnybose, veiklos ypatumai (situacinis kontekstas, struktūra, funkcijos), analizuoti veiklos pokyčiai (mokyklų ir PPT švietimo pagalbos specialistų sąveikos teorinė ir praktinė dermė, tėvų įgalinimo padedant savo vaikams namuose mokantis galimybės, įvairūs kiti klausimai ir jų sprendimo būdai). Švietimo pagalbos specialistai atskiruose pogrupiuose dalinosi gerąja darbo patirtimi, įžvalgomis, pastebėjimais.

 

20160602_113133
20160602_124012
20160602_124621
20160602_124744
20160602_131722
20160602_145959
20160602_150101
20160602_160349
20160602_163745
20160602_164456
20160602_165052
01/11 
start stop bwd fwd

2016 metų  gegužės 26 dieną Utenos rajono PPT specialistės lankėsi lopšelyje - darželyje „Saulutė". Įstaigos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Angelė Bražionienė pristatė įstaigos komisijos veiklą, padėkojo PPT specialistėms už nuolatinę kompetentingą pagalbą. Komisijos nariai bei direktorė Zita Indriūnienė  pasidalino savo darbo patirtimi, aptarė pasitaikančias problemas, rūpesčius, pasidžiaugė glaudžiu auklėtojų ir logopedės D. Niaurienės bei tėvų bendradarbiavimu. PPT specialistės kartu su VGK nariais  diskutavo įvairiais psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

 

DSCN6166
DSCN6167
DSCN6168
DSCN6169
DSCN6170
1/5 
start stop bwd fwd

2016 m. balandžio - gegužės mėnesiais Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje savo kvalifikaciją, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, tobulino Utenos rajono mokytojai, ketinantys siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos. Įstaigos specialistai mokymų „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai“ dalyviams perteikė profesionalias žinias, su jais diskutavo, atsakė į jiems svarbius ugdymo klausimus. Grupės dalyvių žingeidumas ir aktyvus dalyvavimas visose veiklose leido jiems gerokai pagilinti darbo su psichologinių ir mokymosi problemų turinčiais mokiniais kompetencijas.

16 mokymai mok 116 mokymai mok 2

2016 metų kovo 23 dieną Utenos rajono PPT specialistės lankėsi lopšelyje - darželyje "Voveraitė". Įstaigos Vaiko gerovės komisijos nariai pasidalino savo darbo patirtimi, aptarė pasitaikančias problemas, rūpesčius, pasidžiaugė sėkmės istorijomis. PPT specialistės kartu su VGK nariais  diskutavo įvairiais psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

16 voveraite

      2016 metų kovo 21 dieną Utenos rajono PPT vyko seminaras „Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems autizmo spektro sindromą ir matematikos mokymosi sutrikimus". Seminaro lektorė Loreta Grikainienė supažindino dalyvius su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, elgesio, bendravimo, kalbos ir kalbėjimo, motorikos, socialinių įgūdžių,  pažinimo procesų ypatumais, jų intelektiniais gebėjimais, pateikė praktinio darbo patarimų. Lektorė akcentavo, jog mokytojų tikslas yra ne pakeisti vaikus, o  „padėti tokiam žmogui kiek įmanoma geriau pritapti ir realizuoti save visuomenėje, gerbiant jo skirtingumus, išmokant kasdienėje veikloje reikalingų įgūdžių, priderinant aplinką ir suteikiant jai autistiškam žmogui suprantamos prasmės".
     Lektorė Rūta Kibildienė supažindno su matematikos mokymosi sutrikimu  diskalkulija, jos priežastimis, pateikė rašto darbų pavyzdžių ir pabrėžė jų analizės svarbą parenkant korekcijos būdus. Vėliau lektorė pristatė matematikos kompiuterinę priemonę, skirtą specialiesiems pedagogams darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, praktiškai pademonstravo jos taikymo galimybes.

 

DSCF7187
DSCF7189
DSCF7190
DSCF7191
DSCF7192
DSCF7193
DSCF7195
DSCF7197
DSCF7199
DSCF7200
DSCF7201
01/11 
start stop bwd fwd